הודאת הרב שלמה מחפוד ששוחט מעל 250 ראש לשעה!!! בדיון שנערך נגדו ברבנות הראשית, הפרוטוקול בכתב ידו של הרב הראשי (כיום) שלמה עמאר!


בדיון שנערך ברבנות הראשית נגד הרב שלמה מחפוד  בפרוטוקול עמ' ב' בכתב ידו של הרב הראשי (כיום) שלמה עמאר כך מודה הרב שלמה מחפוד!!!

שימו לב!

שכבר אז נשיא מועצת חכמי התורה בש"ס (כיום) הרב שלום כהן

היה מעורב כבד"ץ נוה ציון במעשיו של הרב שלמה מחפוד;

  • מלחמה!!
  • שחיטת 400 כבשים לשעה!!!
  • בלי בדיקת סכינים כדבעי!!!
  • ועוד ועוד...

"אני לא התערבתי לו" כך השיב רבה הראשי של ירושלים שלמה עמאר לשאלה האם זה כתב ידו (פרוטוקול) שמעיד הרב שלמה מחפוד על 250 ראש לשעה!!! - ומה אומר על כך הראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"ל

כזכור הבאנו הקלטה שכך עונה הרב הראשי שלמה עמאר - וכביכול הכחשה לכתב ידו של הפרוטוקול הנ"ל

ושם גם הבאנו את כתב ידו של הנ"ל לח"כ בש"ס הרב דוד אזולאי בענין הכותל המערבי

כאן נביא את דבריו של הראשל"צ והרב הראשי עובדיה יוסף זצ"ל כתגובה לדבריו של הרב שלמה עמאר "אני לא התערבתי לו" (לרב שלמה מחפוד)

"'רישך בקרירי, ורישא דרישך בחמימי' (שבת נה, א), אלה הם 'הרבנים הראשיים' - אחראיים על זה! .. יש 'רבנים ראשיים' הם אחראיים! הם יתנו את הדין! "

כדאי לציין שבזמנו אכן היה הרב הראשי בקשי דורון, ואליו כנראה התכוין הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהוא יכווה במים הרותחים ואיחל לו מכל לב שהוא יתן את הדין כאחראי על הרבנות הראשית...

אבל כיום שזכינו ורבה הראשי של ירושלים הינו הרב שלמה עמאר - אז ממשיכות מילות קודש אלו של הראשל"צ והרב הראשי עובדיה יוסף זצ"ל לחול גם עליו!!!

לשמיעת ההקלטה: לחץ כאן


לראשונה! כתב ידו של הרב הראשי (כיום) שלמה עמאר בהיותו חבר ברבנות הראשית בפרוטוקול לדיון שנערך ברבנות הראשית נגד הרב שלמה מחפוד!הכחשתו של רבה הראשי לירושלים הרב שלמה עמאר לכתב ידו בדיון שנערך ברבנות נגד הרב שלמה מחפוד - כל האמת!

כשנשאל הרב הראשי שלמה עמאר  (יא' טבת תשע"ו 23/12/2015)
שיש הודאת הרב שלמה מחפוד ששחט מעל 250 ראש כבשים לשעה!!!

ועוד דברים איומים...

בכתב ידו (פרוטוקול עמ' ב') של הרב הראשי שלמה עמאר...

ותשובתו היתה "אני לא התערבתי לו"

מי אמר את הפסוק "ולפני עיור לא תתן חלק" ועל איזה כשרות אמר זאת? ומי שלח אותו לקבל עדויות מהרב אמנון יצחק על הרב שלמה מחפוד?

בהקלטה בין ראש המשגיחים הרב צדוק חבשוש של הרב שלמה מחפוד (כשרות יורה דעה) לבין הרב יצחק עובדיה (אשפר) מתגלים דברים מענינים למשל: גניבת עגלים והעברתם מכשר לחלק חלק...

הרב שלמה מחפוד (האיש במסיכה) התלונן אצל רבה של בני ברק הרב שלמה קורח על ששופכים את דמו... וכו'

ולכן הרב שלמה קורח שלח את תלמידו הרב חיים יעקובי מנ"ע לרב אמנון יצחק בשביל לשמוע עדויות על האיש במסיכה...

וההקלטה הנ"ל הושמעה

ובין הדברים שהגיב היה : "ממש פשע מאורגן!"

וכן אמר את הפסוק "ולפני עיור לא תתן "חלק..."

להלן תמלול השיעור הנ"ל:

שיעור ערב של הרב אמנון יצחק שליט"א מבית המדרש "קהילות פז" יום שני 08/יוני/15
הרב אמנון יצחק שליט"א: "לילה טוב!
בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירויח 
היום אנחנו נחשוף שיטת גניבת עגלים מכירתם מאחורי גבו של יצחק עובדיה לאיטליז ברמת גן ודבר מדהים פה רואים איך השיטה עובדת ללא כחל ללא שרק עם החטאת הרבים עם נבילות וטריפות  מנכל' אשפר לשעבר במכירה למשה לוי בעל אטליז ברמת גן 

אני דיברתי עם כל הנוגעים בדבר ואני אשמיע לכם מה קורה התמליל שתוכלו לצפות בו לאחר מכן הוא כעין זה אני אפתח אותו כדי לבאר בשיתוף של ראש המשגיחים של מחמוד 

ומחמוד כנגד יצחק עובדיה 

הרב אמנון יצחק שמר בסוד כ-15 שנה ולא חשף את פרצופו של הרב שלמה מחפוד

הרב אמנון יצחק שמר בסוד כ-15 שנה ולא חשף את פרצופו של הרב שלמה מחפוד למרות שהזכיר את ההקלטה של ראש המשגיחים שלו בענין גונבים עגלים ומעבירים מכשר לחלק בסידרת השיעורים מח' קניני התורה (מעל 120 שיעורים!) בקנין לג' אוהב את המישרים חלק ב' קישור לצפיה https://www.shofar.tv/videos/3920


הנה הקטע מהשיעור הנ"ל 02/06/2014 ד' סיון תשע"ד כשנה לפני שנחשף הרב שלמה מחפוד:

"פעם טיפלתי בכשרות (יורה דעה, ה.ב.) שכולם החזיקו ממנה, 

והתברר שהכשרות הזאת מאכילה נבלות וטרפות, 

אז השמיעו לי קלטת של אחד מהמשגיחים (הרב צדוק חבשוש ה.ב.) של הכשרות הזאת, 

שבעל האיטליז (הרב יצחק עובדיה / אשפר ה.ב.) אומר לו: "תשמע, אבל זה לא חלק, לפי זה - זה לא חלק!", 

אומר לו: "תשמע, יש חלק, יש חלק חלק ויש חלק חלק חלק!". 

ככה הוא אמר לו. 

השמעתי את הקלטת הזאת לאנשים (הרב חיים יעקובי מנ"ע, תלמיד רב עיר בני ברק הרב שלמה קורח, ה.ב.) התעלפו מצחוק, 

רק אז הם הבינו איזו כשרות זאת. 

זה לא נקרא חלק, חלק חלק, חלק חלק חלק, זה נקרא חלקלק. 

כשרות שמאכילה נבלות וטרפות מאד מפורסמת. 

אייי. אז רבי איסר זלמן מלצר אומר: "אם זה לא חלק - אין לומר את הדברים הללו!"."

מאיפה מתחילים? מאיזה שנה? מאיזה ארץ או עיר? באיזה בית דין? מה! זה לא רק פעם ראשונה שהעידו על הרב שלמה מחפוד???


        א.       הפרשה התפוצצה במקסיקו; ראש חודש אלול תשנ"ה (27/08/1995) [1].

        ב.        שוב פעם, שש שנים לאחר מכן, בארץ ישראל (יט' סיון תש"ס 22/06/2000) מטעם בד"ץ 'נוה ציון' - הרב שלום כהן.
         ג.        ובפעם השלישית: 13 חודשים לאחר מכן, מטעם חברי ועדת הכשרות שמינה הרב שלמה מחפוד בד"ץ 'יורה דעה' (תמוז תשס"א 06/2001)[2].

         ד.       ושוב, 14 שנה לאחר מכן, בארץ ישראל ובכל העולם - 'הרב שלמה מחפוד' (יז' אייר תשע"ה 06/05/2015)[3].[1] מקסיקו תשנ"ה 1995
עדותו של הרב מאיר קריספין במקסיקו, (ו' אלול תשס"א 25/08/2001), פרק ו'. (ראה לקמן עמ' 1632) קישור לשמיעה https://www.shofar.tv/articles/12349.
[2] "חברי ועדת הכשרות שמינה הרב שלמה מחפוד - בד"ץ יורה דעה"
א.          חתומים על 4 מסמכים; פרוטוקול - ג' תמוז תש"ס 06/07/2000 (עמ' 1606), מחאה - כו' ניסן תשס"א 19/04/2001 (עמ' 1713), התפטרות - ו' אייר תשס"א 29/04/2001 (עמ' 1628), וסכנת נפשות - התקבל 27/06/2001 ו' תמוז תשס"א, (עמ' 1626) פרק א' (מצורף קישור לצפיה!).
ב.          ועדות בכתב יד מהרב יהודה שפירא זצ"ל "נתבררו דברים חמורים בכשרות 'יורה דעה'" יב' תמוז תשס"א 03/07/2001 פרק ב'. (ראה הערות; 99 'הרב רובין', 114'לא תהיה לך בעיה להשבע', 267'כל מעשיך לשם שמים!', 339 'הרב מרדכי שירום').
ג.          ומכתב מהרב נסים קרליץ - בענין כשרות הבשר, ומי מחטיא הרבים? ז' תשרי תשס"ב 24/09/2001 פרק ו'.  (ראה בכותרות; 'הרב נסים קרליץ אמר בפירוש שאינו מחזיק כלל מהרב שלמה מחפוד כפוסק!' עמ' 1602, 'הבית דין בהפסקה ומתייעצים פנימית על אלימות ואיומים…' עמ' 1625, 'התפטרות חברי ועדת הכשרות שמינה הרב שלמה מחפוד' עמ' 1628, ראה הערה 286'אז לאן הלכו עשרות אלפי שקלים…').
[3] עדויות על הרב שלמה מחפוד - אייר תשע"ה 05/2015
"תראו, ברגע שתתברר האמת כמו שכתוב כאן, יהיו המון הפתעות! שחלק גדול מההפתעות אני יודע, ולא דיברתי עליהם עד עתה, אבל מאחר שיש ליצנים רבים, שמזלזלים במה שנאמר, מה שנשמע, ומה שמוכח, ומפרסמים את זלזולם במקומות שאין מי שיוכל לענות, והשאלות מגיעות אלי, ואומרים: שאומרים כך, ואיך יתכן? ואיך יכול להיות? ואיך אפשר לומר דבר כזה? וכו' וכו', אז החלטתי לפתוח דבר שהיה כמוס עמדי יחסית, ולפני חמש עשרה (15) שנה נדרשתי לדבר זה, לטפל בנושא הכשרות של 'יורה דעה' בראשותו של שלמה מחפוד, היום אני קורא לו כך, פעם הייתי קורא לו 'הרב, הרב הגאון', היינו בידידות גדולה! אף פרסמתי אותו בעולם, וגרמתי שיאכלו משחיטתו, באשר היה לו 'שם טוב' ו'חזקה', כי הוא עבד אצל הרב לנדא הזקן, והכנסתי אותו לכל בתי המלון שאנחנו הלכנו - מי הכיר אותו בכלל, לא שמעו מזה, 'תימני?! מה זה? יש השגחות שידועות, מאיפה הבאת לנו את זה?' ואני הכרחתי; "אם לא - לא לוקח את המלון, לא לוקח את האולם, לא לוקח את זה…", וככה התפרסם שמו בעולם" - בשיעור 'חבלי משיח והבלי הכשרות' (יז' אייר תשע"ה 06/05/2015), פרק ז'.

עדותו של השוחט וכו' הרב אברהם הגר על הרב שלמה מחפוד בענין הסינטה פילה וכו' מה שקרוי בעברית איסורי לאו וכרת נבלות וחלב בשביל כסף!!!

השוחט הרב אברהם הגר בעדותו שהרב שלמה מחפוד קנה ממנו בשר למרות שפסל אותו והעביר סינטה פילה למסעדת אלגאוצ'ו ברמת גן לא מוכשר בואקום שדינו כבוש כמבושל איסור דם


הראש צוות הרב אברהם הגר מעיד שקיבל הזמנה מהרב שלמה מחפוד למרות שפסלו והעביר סינטה פילה לאלגאוצ'ו ברמת גן לא מוכשר ב'ואקום' שדינו כבוש כמבושל ובאיסור דם[1] (כח' תמוז תשס"א 19/07/2001)

הרב אמנון יצחק: הלו.
השוחט אברהם הגר: כן.
הרב אמנון יצחק: שלום הרב! אמנון יצחק מבני ברק.

השוחט אברהם הגר: כן, מה...?
הרב אמנון יצחק: כבודו, אני מצלצל, אתם יודעים, שאני כרגע מטפל בנושא של הרב מחפוד, 

עם בנושא של הכשרות.
השוחט אברהם הגר: נו?.
הרב אמנון יצחק: ו מצאנו כל מיני ליקויים, ו דברים אה שונים ומשונים, ובין הדברים זה ה נושא שלכם: שהוא פסל אותכם אז משחיטה,
השוחט אברהם הגר: כן.
הרב אמנון יצחק: וכל הדברים, אתם יכולים לספר לי קצת, להרחיב לי את היריעה על הנושא הזה!
השוחט אברהם הגר: כבוד הרב! זה יכול להיות רק פנים אל פנים.
הרב אמנון יצחק: 'פנים אל פנים' - אין בעיה!
השוחט אברהם הגר: רק פנים אל פנים.
הרב אמנון יצחק: מאה אחוז (100%). מתי כבודו רוצה להפגש? ביום ראשון שני?
השוחט אברהם הגר: מתי שהרב מתי שהרב ירצה.
הרב אמנון יצחק: אז אני אסתכל רגע בלוח שלי שניה אחת.
השוחט אברהם הגר: מה, מה הבעיה כבוד הרב? מה
הרב אמנון יצחק: שום דבר. אני פשוט רוצה לאמת דברים שאני שמעתי, אני יכול להגיד לך מה שמעתי, ואתה יכול להגיד לי אם 'כן' או 'לא', זה הכל. אם אתה רוצה לדבר איתי 'פנים אל פנים' - אין בעיה.
אני יודע את הסיפור ש בזמנו הוא פסל אותכם משחיטה,
השוחט אברהם הגר: כן.
הרב אמנון יצחק: ולא רצה לתת לכם לצאת לחו"ל.
ו ליכטנשטיין והוא היו חותמים על התעודות על אישורי יציאה,
השוחט אברהם הגר: כן.
הרב אמנון יצחק: והוא לא רצה,
והרב בקשי התערב לטובתכם,

השוחט אברהם הגר: נכון!
הרב אמנון יצחק: ואז יצאתם לחוץ לארץ,
השוחט אברהם הגר: אההם!
הרב אמנון יצחק: ו אחרי כן מהשחיטה שלכם -
השוחט אברהם הגר: לקח בשר,
הרב אמנון יצחק: לקח בשר!
נתן לאלגאוצ'ו ברמת גן,
השוחט אברהם הגר: נכון!
הרב אמנון יצחק: זה נכון?
השוחט אברהם הגר: זה נכון!
הרב אמנון יצחק: עכשיו, אבל על פי הלכה אני מבין, שאם שוחט נפסל על ידי מישהו, אז אם הוא לוקח את הבשר שלו, אז למעשה הוא האכיל טרף?
השוחט אברהם הגר: אה לכאורה!
הרב אמנון יצחק: לכאורה, בסדר. זה, זה- זה הנקודה שרציתי לברר. עכשיו, זאת אומרת, מה היתה הטענה שלו עליכם? אתם עברתם כאילו במבחן אצלו ולא הצלחתם?
השוחט אברהם הגר: זהו, את זה כבוד הרב, זה יהיה 'פנים אל פנים'.
הרב אמנון יצחק: הבנתי,
השוחט אברהם הגר: אני מאוד אשמח!
הרב אמנון יצחק: הבנתי,
השוחט אברהם הגר: אני מאוד אשמח!
הרב אמנון יצחק: כי טוב, זה עוד דבר, כי מה הוא אמר?
 הוא דיבר בנושא הזה, בענין ההוא שהוא שלח את הבשר הזה?
השוחט אברהם הגר: בקשה?
הרב אמנון יצחק: הוא דיבר בנושא הזה, זאת אומרת?
השוחט אברהם הגר: של בעל הבשר הזה?
הרב אמנון יצחק: כן, קודם כל, זה אני מבין, זה היה 'סינטה פילי' אחורי, נכון?
השוחט אברהם הגר: נכון!
הרב אמנון יצחק: והסינטה פילי אחורי, אני מבין ששמים אותו ב'וואקום', והוא יוצא משמה בשביל אלגאוצ'ו, שהם לא רצו אותו מוכשר!
השוחט אברהם הגר: ואי!!! זה... איך איך הרב יודע את כל הפרטים האלה???
הרב אמנון יצחק: אני הכל יודע! כבוד הרב. אני לא בודה את הדברים סתם. אתה רואה: אפילו שאני יודע דברים מכמה גורמים, ואני מאמת עם המקור הראשון תמיד! בשביל שאני לא אחטא בלשוני, ואדע ברור שאני יודע ברור.
השוחט אברהם הגר: כבוד הרב! אני אני רוצה לדבר רק פנים אל פנים!
הרב אמנון יצחק: אין בעיה כבוד הרב! אני מכבד את זה, ואני אתן לכם רק רגע את הזמן שלי, רק שניה.[1] הרב אברהם הגר… עדותו (כח' תמוז תשס"א 19/07/2001), 6 הערות שולים ב-פרק ג' לא הבאנו לקטע זה הערות כלל כדי לא לכפול!