לראשונה! כתב ידו של הרב הראשי (כיום) שלמה עמאר בהיותו חבר ברבנות הראשית בפרוטוקול לדיון שנערך ברבנות הראשית נגד הרב שלמה מחפוד!