פשקוילים בענין כשרות הבשר והעוף בימינו בכלל ובפרט הרב שלמה מחפוד בד''ץ יורה דעה (תשע"ה 2015) 

מחפוד ומעלליו - אשכול מרוכז

  פורסם בתאריך: 31.12.2019, 05:40 • 

מחשיפת עדויות על מחפוד - חלק א'

צילום הפרוטוקול במערכת הכשרות יורה דעה

- "למסעדת קוזינה ניתן אישור כשרות לפסח ללא ידיעתנו כלל לא לוועדה ולא לראש המפקחים".
- "גם מסעדת אלג'וצו נפתחה בפסח. למרות שכת"ר הודיע להדיא ששום מסעדה לא תפתח בפסח".
 
מחשיפת עדויות על מחפוד - חלק ב'

תצהיר ב'

- "אפרים אתה לא צריך להגזים לקחת ריאה נקיה ממש אלא לפעמים יש סירכות שהן קלות ויורדות".

- "תמיד מחפוד היה מנסה להניא אותי ולעודד אותי לעשות כמוהו ולהעביר סירכות ולסמנם חלק בית יוסף".

- "במשך כל השחיטות שביצענו בארגנטינה לא זכור לי אפילו פעם אחת שמחפוד הלך להפתיע ולבדוק מליחת הבשר".

 

תצהיר של השוחט מדמוני שעבד תחת השגחתו של מחפוד

- "בודק הסכינים של נווה ציון האמור להיות לא נמצא אלא מטייל במשרדים".

- "בענין שחיטת הכבשים, מהירות השחיטה שם כ-400 כבש לשעה".

- "אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה שדבר זה קרה בבד"ץ נווה ציון. איפה הכשרות והידורה???".

 

תצהיר ר' יצחק עובדיה מנכ"ל 'אשפר בשר'

- "נמצאו חלקים אחרי הכשרה שלא היו מנוקרים".

- "אני והרב מחפוד בנסיעה לדרום אמריקה אכלנו מהמאכלים שהגישו לפנינו!".

 

מסמך הרבנות הראשית - בשר שמגיע מחו"ל באישור הרבנות הינו ברמת כשרות אחת למהדרין כמו יתר גופי הכשרות.

- "כך הבשר ה'חלק' שנשחט ... הינו בהשגחת ופיקוח הרבנות הראשית הוא 'חלק למהדרין' ורמת הידורם אחת היא".

 

מסמך ממשרד עורכי דין להרב הראשי דאז הרב בקשי דורון

- "לא יקום ולא יהיה שרב, אשר עשה לו שם בחסותו תחת כנפיהם של גדולים ובעזרת עמותה שפרשה כנפיה מעליו, אינו בוחל באמצעים, מבחינת כל האמצעים כמקדשים את המטרה, ושם לו את תאוותו הכלכלית בראש מעייניו..."

 

5 שקרים מתוך רבים שפרסמה מערכת הכשרות 'יורה דעה'

 

הבהרתו של ר' ניסים מויאל על אי תמיכתו ב-'יורה דעה'

 

האמת יצאה לאור - הרב נסים קרליץ

- "כל המדבר עליו (על הרב אמנון יצחק שליט"א) חוטא ומחטיא את הרבים".

 

מכתב מהרב שפירא זצוק"ל - אלה דברי אמת שהכל נעשה כדין ולפנים משורת הדין

 

מזעזע: תיעוד שיחה בין זוג לבין אחד הנציגים של 'יורה דעה' - שמואל אבוחצירה


מחפוד מאכיל חלב ודם וגילוי מרעיש

חשיפות נוספות:

חשיפת הקלטות חדשות מפרשת מחפוד

הרב עובדיה יוסף זצ"ל מברך את הרב אמנון יצחק שליט"א בענין הכשרות של 'מחפוד' ואומר שהיוצאים נגד הרב אמנון יצחק שליט"א טפשים ורשעים!

מחפוד רועד בידיו

יעקב מועלם חבר הועדה של מחפוד מתוודע למכתבו של הרב קרליץ לרב אמנון יצחק

יעקב מועלם כשמו כן הוא מתעלם ממתן תשובה בנוגע לכשרות

מכשיר הסרכות כ'חלק'

הרב רובין מספר על מעלת הרב אמנון יצחק בעיני הרב שפירא   /לתמלול

חשיפה: דברי יוסף חממי היום ביחס לפרשת מחפוד ב'יורה דעה' הבשר והעופות וידיו הרועדות

מחפוד לא נותן תשובות עניניות: הכל שטויות והבלים

חשיפה: גונבים עגלים ומעבירים מכשר לחלק חלק חלק

חשיפה: פרוטוקול הדיון ברבנות נגד שלמה מחפוד

הרה"ג נתן גשטטנר זצ"ל בענין סדרי השחיטה (בדקה 75:00 ניתוח ההקלטה הרשעה גמורה נגד מחפוד ומעשיו יצחק ועקנין אברהם יוסף והרב מאיה ועוד)

הקלטת שיחת טלפון עם מחפוד שאומר שהרב אמנון יצחק שליט"א רשע וזייף מסמכים

הקלטת שיחת טלפון עם מחפוד שאומר שהוא לא מגיב לטענות והציבור צריך להגיב ועוד כמה דברים מענינים

חשיפת עדות נגד מחפוד שמאכיל חלב ודם וגילוי מרעיש!"  

חשיפת הקלטות חדשות מפרשת מחפוד

שיחה עם טהרני על העובדות נגד מחפוד...

חשיפה בטירוף: דוד יונתנוב על המאפיה של מחפוד

אישים ורבנים שנחשפו לשלמה מחפוד ומעלליו

הרב מאיר דרעי תלמידו של הרב בעדני מספר

חשיפה:השוחט יצחק אלון מעיד על רשעתו והאכלת נבלות וטרפות של מחפוד

הרב יעקב יוסף זצ"ל מדבר נגד ששון גריידי שחתם עבור מחפוד

  חשיפה נוראה: עדותו של יצחק עובדיה מנכ"ל נוה ציון על פשעיו החמורים של מחפוד ו...


  דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א:

  1. מצב הכשרות היום במשחטות לעופות, ואכילה במסעדה בהכשר ה'רבנות' 23-04-2015
  2. הקדמה לחוברת 'כיצד בודקין' 05-05-2015
  3. חבלי משיח והבלי הכשרות 06-05-2015
  4. שחיטות וטריפות - בדיקות סכינים 11-05-2015
  5. חשיפה: עדויות על מחפוד - חלק ב' 14-05-2015
  6. החפץ חיים בענין מאכלות אסורות 16-05-2015
  7. חשיפת עדות נגד מחפוד שמאכיל חלב ודם וגילוי מרעיש 26-05-2015
  8. הרב שלום רוט שליט"א בדין בדיקת הסכין ופגימותיו 20-05-2015
  9. חשיפה: דברי יוסף חממי היום ביחס לפרשת מחפוד ב'יורה דעה' הבשר והעופות וידיו הרועדות 05-06-2015
  10. חשיפה: מי מוציא שם רע על הכשרויות? 08-06-2015
  11. חשיפה: גונבים עגלים ומעבירים מכשר לחלק חלק חלק 09-06-2015
  12. הרה"ג נתן גשטטנר זצ"ל בענין סדרי השחיטה 15-06-2015
  13. פלא יועץ - ערך טרף 16-06-2015
  14. האם צדיקים יכולים להכשל באכילת איסור 20-06-2015
  15. חשיפה: פרוטוקול הדיון ברבנות נגד מחפוד וביאורו