"אני לא התערבתי לו" כך השיב רבה הראשי של ירושלים שלמה עמאר לשאלה האם זה כתב ידו (פרוטוקול) שמעיד הרב שלמה מחפוד על 250 ראש לשעה!!! - ומה אומר על כך הראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"ל

כזכור הבאנו הקלטה שכך עונה הרב הראשי שלמה עמאר - וכביכול הכחשה לכתב ידו של הפרוטוקול הנ"ל

ושם גם הבאנו את כתב ידו של הנ"ל לח"כ בש"ס הרב דוד אזולאי בענין הכותל המערבי

כאן נביא את דבריו של הראשל"צ והרב הראשי עובדיה יוסף זצ"ל כתגובה לדבריו של הרב שלמה עמאר "אני לא התערבתי לו" (לרב שלמה מחפוד)

"'רישך בקרירי, ורישא דרישך בחמימי' (שבת נה, א), אלה הם 'הרבנים הראשיים' - אחראיים על זה! .. יש 'רבנים ראשיים' הם אחראיים! הם יתנו את הדין! "

כדאי לציין שבזמנו אכן היה הרב הראשי בקשי דורון, ואליו כנראה התכוין הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהוא יכווה במים הרותחים ואיחל לו מכל לב שהוא יתן את הדין כאחראי על הרבנות הראשית...

אבל כיום שזכינו ורבה הראשי של ירושלים הינו הרב שלמה עמאר - אז ממשיכות מילות קודש אלו של הראשל"צ והרב הראשי עובדיה יוסף זצ"ל לחול גם עליו!!!

לשמיעת ההקלטה: לחץ כאן