עדותו של השוחט וכו' הרב אברהם הגר על הרב שלמה מחפוד בענין הסינטה פילה וכו' מה שקרוי בעברית איסורי לאו וכרת נבלות וחלב בשביל כסף!!!

השוחט הרב אברהם הגר בעדותו שהרב שלמה מחפוד קנה ממנו בשר למרות שפסל אותו והעביר סינטה פילה למסעדת אלגאוצ'ו ברמת גן לא מוכשר בואקום שדינו כבוש כמבושל איסור דם


הראש צוות הרב אברהם הגר מעיד שקיבל הזמנה מהרב שלמה מחפוד למרות שפסלו והעביר סינטה פילה לאלגאוצ'ו ברמת גן לא מוכשר ב'ואקום' שדינו כבוש כמבושל ובאיסור דם[1] (כח' תמוז תשס"א 19/07/2001)

הרב אמנון יצחק: הלו.
השוחט אברהם הגר: כן.
הרב אמנון יצחק: שלום הרב! אמנון יצחק מבני ברק.

השוחט אברהם הגר: כן, מה...?
הרב אמנון יצחק: כבודו, אני מצלצל, אתם יודעים, שאני כרגע מטפל בנושא של הרב מחפוד, 

עם בנושא של הכשרות.
השוחט אברהם הגר: נו?.
הרב אמנון יצחק: ו מצאנו כל מיני ליקויים, ו דברים אה שונים ומשונים, ובין הדברים זה ה נושא שלכם: שהוא פסל אותכם אז משחיטה,
השוחט אברהם הגר: כן.
הרב אמנון יצחק: וכל הדברים, אתם יכולים לספר לי קצת, להרחיב לי את היריעה על הנושא הזה!
השוחט אברהם הגר: כבוד הרב! זה יכול להיות רק פנים אל פנים.
הרב אמנון יצחק: 'פנים אל פנים' - אין בעיה!
השוחט אברהם הגר: רק פנים אל פנים.
הרב אמנון יצחק: מאה אחוז (100%). מתי כבודו רוצה להפגש? ביום ראשון שני?
השוחט אברהם הגר: מתי שהרב מתי שהרב ירצה.
הרב אמנון יצחק: אז אני אסתכל רגע בלוח שלי שניה אחת.
השוחט אברהם הגר: מה, מה הבעיה כבוד הרב? מה
הרב אמנון יצחק: שום דבר. אני פשוט רוצה לאמת דברים שאני שמעתי, אני יכול להגיד לך מה שמעתי, ואתה יכול להגיד לי אם 'כן' או 'לא', זה הכל. אם אתה רוצה לדבר איתי 'פנים אל פנים' - אין בעיה.
אני יודע את הסיפור ש בזמנו הוא פסל אותכם משחיטה,
השוחט אברהם הגר: כן.
הרב אמנון יצחק: ולא רצה לתת לכם לצאת לחו"ל.
ו ליכטנשטיין והוא היו חותמים על התעודות על אישורי יציאה,
השוחט אברהם הגר: כן.
הרב אמנון יצחק: והוא לא רצה,
והרב בקשי התערב לטובתכם,

השוחט אברהם הגר: נכון!
הרב אמנון יצחק: ואז יצאתם לחוץ לארץ,
השוחט אברהם הגר: אההם!
הרב אמנון יצחק: ו אחרי כן מהשחיטה שלכם -
השוחט אברהם הגר: לקח בשר,
הרב אמנון יצחק: לקח בשר!
נתן לאלגאוצ'ו ברמת גן,
השוחט אברהם הגר: נכון!
הרב אמנון יצחק: זה נכון?
השוחט אברהם הגר: זה נכון!
הרב אמנון יצחק: עכשיו, אבל על פי הלכה אני מבין, שאם שוחט נפסל על ידי מישהו, אז אם הוא לוקח את הבשר שלו, אז למעשה הוא האכיל טרף?
השוחט אברהם הגר: אה לכאורה!
הרב אמנון יצחק: לכאורה, בסדר. זה, זה- זה הנקודה שרציתי לברר. עכשיו, זאת אומרת, מה היתה הטענה שלו עליכם? אתם עברתם כאילו במבחן אצלו ולא הצלחתם?
השוחט אברהם הגר: זהו, את זה כבוד הרב, זה יהיה 'פנים אל פנים'.
הרב אמנון יצחק: הבנתי,
השוחט אברהם הגר: אני מאוד אשמח!
הרב אמנון יצחק: הבנתי,
השוחט אברהם הגר: אני מאוד אשמח!
הרב אמנון יצחק: כי טוב, זה עוד דבר, כי מה הוא אמר?
 הוא דיבר בנושא הזה, בענין ההוא שהוא שלח את הבשר הזה?
השוחט אברהם הגר: בקשה?
הרב אמנון יצחק: הוא דיבר בנושא הזה, זאת אומרת?
השוחט אברהם הגר: של בעל הבשר הזה?
הרב אמנון יצחק: כן, קודם כל, זה אני מבין, זה היה 'סינטה פילי' אחורי, נכון?
השוחט אברהם הגר: נכון!
הרב אמנון יצחק: והסינטה פילי אחורי, אני מבין ששמים אותו ב'וואקום', והוא יוצא משמה בשביל אלגאוצ'ו, שהם לא רצו אותו מוכשר!
השוחט אברהם הגר: ואי!!! זה... איך איך הרב יודע את כל הפרטים האלה???
הרב אמנון יצחק: אני הכל יודע! כבוד הרב. אני לא בודה את הדברים סתם. אתה רואה: אפילו שאני יודע דברים מכמה גורמים, ואני מאמת עם המקור הראשון תמיד! בשביל שאני לא אחטא בלשוני, ואדע ברור שאני יודע ברור.
השוחט אברהם הגר: כבוד הרב! אני אני רוצה לדבר רק פנים אל פנים!
הרב אמנון יצחק: אין בעיה כבוד הרב! אני מכבד את זה, ואני אתן לכם רק רגע את הזמן שלי, רק שניה.[1] הרב אברהם הגר… עדותו (כח' תמוז תשס"א 19/07/2001), 6 הערות שולים ב-פרק ג' לא הבאנו לקטע זה הערות כלל כדי לא לכפול!