מאיפה מתחילים? מאיזה שנה? מאיזה ארץ או עיר? באיזה בית דין? מה! זה לא רק פעם ראשונה שהעידו על הרב שלמה מחפוד???


        א.       הפרשה התפוצצה במקסיקו; ראש חודש אלול תשנ"ה (27/08/1995) [1].

        ב.        שוב פעם, שש שנים לאחר מכן, בארץ ישראל (יט' סיון תש"ס 22/06/2000) מטעם בד"ץ 'נוה ציון' - הרב שלום כהן.
         ג.        ובפעם השלישית: 13 חודשים לאחר מכן, מטעם חברי ועדת הכשרות שמינה הרב שלמה מחפוד בד"ץ 'יורה דעה' (תמוז תשס"א 06/2001)[2].

         ד.       ושוב, 14 שנה לאחר מכן, בארץ ישראל ובכל העולם - 'הרב שלמה מחפוד' (יז' אייר תשע"ה 06/05/2015)[3].[1] מקסיקו תשנ"ה 1995
עדותו של הרב מאיר קריספין במקסיקו, (ו' אלול תשס"א 25/08/2001), פרק ו'. (ראה לקמן עמ' 1632) קישור לשמיעה https://www.shofar.tv/articles/12349.
[2] "חברי ועדת הכשרות שמינה הרב שלמה מחפוד - בד"ץ יורה דעה"
א.          חתומים על 4 מסמכים; פרוטוקול - ג' תמוז תש"ס 06/07/2000 (עמ' 1606), מחאה - כו' ניסן תשס"א 19/04/2001 (עמ' 1713), התפטרות - ו' אייר תשס"א 29/04/2001 (עמ' 1628), וסכנת נפשות - התקבל 27/06/2001 ו' תמוז תשס"א, (עמ' 1626) פרק א' (מצורף קישור לצפיה!).
ב.          ועדות בכתב יד מהרב יהודה שפירא זצ"ל "נתבררו דברים חמורים בכשרות 'יורה דעה'" יב' תמוז תשס"א 03/07/2001 פרק ב'. (ראה הערות; 99 'הרב רובין', 114'לא תהיה לך בעיה להשבע', 267'כל מעשיך לשם שמים!', 339 'הרב מרדכי שירום').
ג.          ומכתב מהרב נסים קרליץ - בענין כשרות הבשר, ומי מחטיא הרבים? ז' תשרי תשס"ב 24/09/2001 פרק ו'.  (ראה בכותרות; 'הרב נסים קרליץ אמר בפירוש שאינו מחזיק כלל מהרב שלמה מחפוד כפוסק!' עמ' 1602, 'הבית דין בהפסקה ומתייעצים פנימית על אלימות ואיומים…' עמ' 1625, 'התפטרות חברי ועדת הכשרות שמינה הרב שלמה מחפוד' עמ' 1628, ראה הערה 286'אז לאן הלכו עשרות אלפי שקלים…').
[3] עדויות על הרב שלמה מחפוד - אייר תשע"ה 05/2015
"תראו, ברגע שתתברר האמת כמו שכתוב כאן, יהיו המון הפתעות! שחלק גדול מההפתעות אני יודע, ולא דיברתי עליהם עד עתה, אבל מאחר שיש ליצנים רבים, שמזלזלים במה שנאמר, מה שנשמע, ומה שמוכח, ומפרסמים את זלזולם במקומות שאין מי שיוכל לענות, והשאלות מגיעות אלי, ואומרים: שאומרים כך, ואיך יתכן? ואיך יכול להיות? ואיך אפשר לומר דבר כזה? וכו' וכו', אז החלטתי לפתוח דבר שהיה כמוס עמדי יחסית, ולפני חמש עשרה (15) שנה נדרשתי לדבר זה, לטפל בנושא הכשרות של 'יורה דעה' בראשותו של שלמה מחפוד, היום אני קורא לו כך, פעם הייתי קורא לו 'הרב, הרב הגאון', היינו בידידות גדולה! אף פרסמתי אותו בעולם, וגרמתי שיאכלו משחיטתו, באשר היה לו 'שם טוב' ו'חזקה', כי הוא עבד אצל הרב לנדא הזקן, והכנסתי אותו לכל בתי המלון שאנחנו הלכנו - מי הכיר אותו בכלל, לא שמעו מזה, 'תימני?! מה זה? יש השגחות שידועות, מאיפה הבאת לנו את זה?' ואני הכרחתי; "אם לא - לא לוקח את המלון, לא לוקח את האולם, לא לוקח את זה…", וככה התפרסם שמו בעולם" - בשיעור 'חבלי משיח והבלי הכשרות' (יז' אייר תשע"ה 06/05/2015), פרק ז'.