"והייתם נקיים...." פרוטוקול, מחאה, התפטרות חברי ועדת הכשרות שמינה הרב שלמה מחפוד וספק נפשות. (התקבל: ו' תמוז תשס"א 27/06/2001)