השיר של כשרות יורה דעה - פשקויל שפורסם ערב כיפור תשס"ב 25/09/2001


 השיר של כשרות 'יורה דעה' 

כולם מותרים לכם כולם מחולים לכם כולם שרויים לכם 

אין כאן לא דין ולא דיין לא תורה ולא בורא עולם 

כולם מותרים לכם כולם מחולים לכם כולם  שרויים לכם 

אין כאן לשון הרע ולא הוצאת דיבה לא שקרים ולא מירמה ואפילו לא חרטה

כולם מותרים לכם כולם מחולים לכם כולם  שרויים לכם 

אין כאן לא נבלות ולא טרפות לא רירים ולא סירכות
רק בשר בשר בשר ומה שאפשר יותר בשר והכל שריר ובריר וקיים...
ונסלח לכל עדת בני ישראל, כי לכל העם בשגגה!!