הכחשתו של רבה הראשי לירושלים הרב שלמה עמאר לכתב ידו בדיון שנערך ברבנות נגד הרב שלמה מחפוד - כל האמת!

כשנשאל הרב הראשי שלמה עמאר  (יא' טבת תשע"ו 23/12/2015)
שיש הודאת הרב שלמה מחפוד ששחט מעל 250 ראש כבשים לשעה!!!

ועוד דברים איומים...

בכתב ידו (פרוטוקול עמ' ב') של הרב הראשי שלמה עמאר...

ותשובתו היתה "אני לא התערבתי לו"אז יש כאלה שרצו לטעון שאכן כתב יד של הפרוטוקול (יט' סיון תש"ס 22/06/200) בן 13 עמודים בעדויות איומות ונוראות על מעשיו של הרב שלמה מחפוד בארץ ובחו"ל בענין כשרות הבשר הסכינים כמויות השחיטה והגילוח ובדיקת הסכינים מכירת סינטה פילה והזמנתו משוחט שפסל לא מוכשר כבוש בדמו ואיומים וכו' וכו'

כאילו ואין זה כתב ידו של הרב הראשי שלמה עמאר...

ובאמת?

הרב הראשי לירושלים שלמה עמאר בכתב ידו (יח' תמוז תשע"ח 17/07/2018) שהתפרסם בכמה מקומות מבקש מח"כ בש"ס הרב דוד אזולאי בענין הכותל המערבי...